Vælg en side

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige betingelser
Nærværende handelsbetingelser gælder for leverancer fra Profilshop Danmark ApS og hjemmesider, pro-railing.dk, prorailing.se, gelændershop.dk og metalglas.dk.
Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som gennemlæste og accepteret ved leverandørens fremsendelse af
ordrebekræftelse, eller så fremt køber accepterer et tilbud fra leverandøren, hvor tidspunktet er købers skriftlig accept
af tilbud.

Jurdisk navn
Profilshop Danmark ApS (herefter leverandøren)
CVR: 37499463
INDUSTRIVEJ 13 THORSAGER
8410 RØNDE
tlf: +45 22 98 91 00
Danske Bank – Reg.nr.. 3409 Kontonr. 12886357

Priser – betingelser
Alle priser i vores webshop er inkl. moms og afgifter i danske kroner (DKK) som standard.
Der kan vælges at vise priser i flere valutaer i webshoppen.
Alle tilbud fra leverandøren er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, hvorefter det bortfalder.
OBS! Alle tilbud forudsætter betaling ved bankoverførsel. Ved betaling med kreditkort tillægges ordren 1,5%.

Bestilling
Bestilling kan alene foretages af personer, der er fyldt 18 år.
Bestilling af varer afgives bindende ved skriftlig ordre, ordre på e-mail eller bekræftelse i webshop.
Bestilling af varer, der særfremstilles på grundlag af købers mål og specifikationer kan ikke fortrydes.

Betalingsbetingelser
Betingelserne gælder, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og leverandøren.
Efter modtaget bestilling, modtager køber en bekræftelse pr. e-mail, når ordren er behandlet.
Ordrebekræftelsen er bindende for køber, medmindre denne straks fremkommer med indsigelser til det i
ordrebekræftelsen anførte.
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af kort eller ved netbank-overførsel eller direkte til leverandøren ved
bankoverførsel.
Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og leverandøren. Personoplysninger (navn, adresse osv.)
krypteres dog ikke.

Betaling
Betalingsbetingelser er fakturadato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
Faktura afsendes inden forsendelse af det bestilte, således at overførslen kan ske inden for leveringsdato, så der ikke
forekommer forlænget leveringstid.
Betaling af ordrer over kr. 20.000 falder i to rater:

1. rate er et depositum, som udgør 50% af den samlede købesum inkl. fragt.
2. rate udgør de resterende 50% af den samlede købesum inkl. fragt.
Når køber afgiver sin ordre, godkender køber samtidig, at 2. rate overføres inden afsendelse af varerne.

Betaling af rater kan ske ved netbank-overførsel. (uden gebyr) manuelt til vores konto i Danske Bank
reg.nr.: 3409 – 12886357 eller via vores kortbetalingssystem.

Betaling af rater kan også ske online i vores betalingssystem (vi opretter et betalingslink via vores betalingssystem).
Er den samlede ordre over 20.000 kr. tillægges 1,5% gebyr ved benyttelse af denne betalingsmetode.
Profilshop Danmark ApS beholder ejendomsretten af det solgte indtil endelig betaling har fundet sted.

Leveringstidspunkt og transport
Det er købers ansvar at korrekt leveringsadresse er oplyst ved tilsendt ordrebekræftelse. Levering af varer fra Profilshop
Danmark anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelse af varer sker med egen varevogn eller
transportfirma efter omfang, størrelse og leveringsforhold.
Fragtprisen forudsætter at fragtmanden kan aflevere bestillingen ved 1. udkørsel. Det er købers ansvar at levering kan
ske til vognkant med lastvogn og palleløfter. Ved utilgængelig adgang til købers adresse med lastvogn (typisk sættevogn)
stilles varer sæt tæt på leveringssted som muligt. Evt. ekstra omkostning med fragtmand ved 2. levering påhviler alene
køber.
Køber kan give fuldmagt til at forsendelsen må stilles, uden kvittering og på købers ansvar.
Levering sker ved vognkant, indkørsel eller carport hvor der er mulighed for at stille varerne forsvarligt. Har køber andre
ønsker, kan dette angives i forbindelse med bestillingen som afregnes særskilt. Afhentning på vores lageradresse er
gratis – uanset forsendelsens vægt.
Ved levering påhviler det køberen, straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. En
overskridelse af leveringstiden, uanset af hvilken årsag, berettiger ikke køber til at ophæve aftalen med mindre
leveringstid overskrides med mere end 1 måned. Dog gælder 3 måneder ved særfremstillede varer.
Leverandøren kan ikke holdes erstatningsansvarlig på baggrund af forsinkelser, hverken for et direkte eller indirekte tab
og dette uanset årsagen til forsinkelsen. Sælger har ret til inden for en 3-mdrs. periode fra en vares levering, at rette fejl
og mangler (produktskade eller fejllevering) på den pågældende vare uden udefrakommende erstatningsansvar.
Sælger påtager sig intet ansvar i tilfælde hvor montering ikke kan gennemføres pga. forsinket leveringstid,
maskinnedbrud, force majeure etc.

OBS! Alle leveringer til øer sker ufranko (køber betaler selv fragtomkostning).
Reklamation
Køber har pligt til at undersøge de leverede varer for transportskader og synlige fejl/mangler straks ved modtagelsen.
Hvis køber opdager en fejl eller mangel, er det vigtigt, straks at kontakte leverandøren og fremvise skaden
v/fotodokumentation inden påbegyndt montage. Reklamationer vedr. fejl/mangler efter 14 dage fra levering godtages
ikke. Ved for sen reklamation bortfalder dit krav.

Er reklamationen berettiget, og der i øvrigt er reklameret rettidigt fra kundens side, gælder følgende: Leverandøren
kan ikke i nogen henseende gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller
indirekte tab ved fabriksfejl eller transportskade.
Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Risikoen for
varer købt af leverandøren overgår til køber som forbruger på leveringstidspunktet. Køber kan som udgangspunkt kun
klage over produktionsfejl, der viser sig inden og senest to år efter varen er leveret. For varer med begrænset
holdbarhed, er købers klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode.
Profilshop Danmark påtager sig det ansvar, der følger af den til enhver tid gældende lovgivning, men påtager sig ikke
ansvar i videre omfang. Ønsker køber yderligere oplysning eller rådgivning fra sælger, er denne af vejledende art.
Profilshop Danmark er ikke ansvarlig for demontering og/eller genmontering af leverede varer. Profilshop Danmark
gør venligst opmærksom på, at fejl og mangler grundet montage, fejljustering, fejlmontering eller manglende
vedligehold, ikke er omfattet af reklamations- og garantibestemmelser.
Er din reklamation uberettiget, kan sælger kræve omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller reparation betalt
af køber. Køber vil blive oplyst om størrelsen af eventuelt undersøgelsesgebyr eller pris for reparation forud for
undersøgelsen eller reparationen.

Fortrydelsesret
Varer, der særfremstilles på grundlag af kundens mål, ønsker og specifikationer kan ikke fortrydes. En overskridelse af
leveringstiden, uanset af hvilken årsag som mangel, maskinbrud, sygdom eller andre årsager berettiger ikke køber til at
ophæve aftalen på særfremstillede varer medmindre leveringstid overskrides med mere end 3 måneder.
Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig på baggrund af forsinkelser, hverken for et direkte eller indirekte tab og dette
uanset årsagen til forsinkelsen.
For lagervarer gælder at køber som forbruger har 14 dage til at meddele at køber fortryder købet og herefter 14 dage
til at sende varen retur selvom den er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt
ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt
kan sælges for til en anden forbruger. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som
den er modtaget til Profilshop Danmark’s adresse. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at
returnere varen.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse eller kan downloades fra
leverandørens hjemmeside pro-railing.dk eller webshop.
Det er muligt at montere leverandørens produkter på flere forskellige måder. Flere forhold spiller ind, når det gælder
den korrekte montering, herunder husets konstruktion. Derfor er vores monteringsvejledning kun vejledende.
I de tilfælde hvor leverandøren har ydet vejledning til køber, er dette uden ansvar for leverandøren. Leverandøren er
ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, der indtræder ved enhver anvendelse af leverandørens
produkter.
Profilshop Danmark er ikke ansvarlig for demontering og/eller genmontering af leverede varer, monteret af 3. mand.

Garanti
Alt glas brugt i konstruktioner som værn og gelænder skal ift. danske- og EU normer være lamineret. Som det er nævnt
i Glasindustrien’s publikationer ”Lamineret glas” og ”Glasværn”, kan delaminering/misfarvning af lamineret glas ved
udendørs brug med frit eksponerede kanter i sjældne tilfælde forekomme.

Derfor gives ikke garanti til almindeligt lamineret (float+float) og almindeligt hærdet-lamineret (hærdet+hærdet) PVB
folie, der benyttes mellem glassene har en ”hygroskopisk ”virkning, hvilket vil sige, at den optager fugt fra
omgivelserne. Derfor kan der i sjældne tilfælde forekomme uklarheder/misfarvning i glassets yderområder/randzoner.
Ovenstående er alene et visuelt problem og har ikke nogen indvirkning på glassets sikkerhedsmæssige egenskaber.
Dette er teknologisk produktionsbetinget og er derved ikke reklamationsberettiget.

Leverandøren yder 5 års delamineringsgaranti på glaslamineret med EVA-folie som også er langt mindre sårbar over
for fugteksponering, da folien ikke absorberer fugt som alm. PVB kan gøre. Det betyder at risikoen for delaminering er
kraftigt formindsket, og en EVA-folie løsning kan anvendes uden kantbeskyttelse. EVA-folie til lamineret (float+float)
og lamineret (hærdet+hærdet) glas er 5 gange stærkere og op til 100 gange stivere end traditionelle
lamineringsmaterialer, og har dermed en højere ydeevne.
Profilshop Danmark kan således ikke garantere, at misfarvning ikke kan forekomme på laminereret glas i en udvendig
applikation.
Synlige uregelmæssigheder accepteres iht. kriterierne i DS/EN 572-2 jf. retningslinierne fra Glasindustrien.
Hærdeprocessen påvirker glassets planhed, hvorved glasset kan få en svag udbøjning.
Udbøjningen vil være bestemt af glastykkelsen samt forholdet mellem glassets længde og bredde.
Disse tolerancer gælder for hærdet floatglas Iht. DS/EN12150.
Leverandøren indestår for, at relevante varer opfylder kravene til CE-mærkning.

0
    0
    Din kurv
    Din kurv er tomTilbage til shop